Logo
Mateřská škola Osvobození
Oficiální internetové stránky

Projekty

Nej škola kraje

medaile

MŠ Osvobození Pelhřimov v žebříčku nej školek za rok 2014/2015 na 1. místě! Moc nás to těší a rodičům tímto za krásné hodnocení děkujeme..

Více informací zde

 

Školní vzdělávací program „Krok za krokem celým rokem“

 

Vzdělávací cíle a záměry školy

Záměry

 • Rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a vzdělávání.
 • Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
 • Dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
 • Vzdělávat a rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. – děti zdravotně postižené a děti talentované.

Cíle

 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
 • Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou.
 • Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů.
 • Podporovat duševní pohodu dětí, ale i zaměstnanců školy.
 • Dále zkvalitňovat péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Uplatňování forem a metod práce

 • Vzdělávání uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou.Zařazovat vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit.
 • Využívat didakticky zacílenou činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení, které staví na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažit se omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.
 • Všechny činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti.
 • Ve vzdělávání dětí upřednostňovat rozvíjení smyslového vnímání základu veškerého poznávání.
 • Děti se specifickými potřebami vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů a využívat stanovené cíle jednotlivých oblastí ve třídním vzdělávacím programu.

Přidáno 26. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru